All for Joomla All for Webmasters

VERLQOF XƏSTƏLİYİ

                    Trombositopenik purpura

                 Verlqof xəstəliyi

verlqof xesteliyi

Qanın laxtalanma qabiliyyəti mürəkkəb bir prosesdir. Və bu prosesin əmələ gəlməsində qanın plazmasında mövcud olan çoxlu faktorların rolu vardır. Trombositlərin patologiyası nəticəsində trombositopeniya əmələ gəlir. Normada 150.000 – 300.000 olur. 150.000 – dən az olarsa, buna trombositopeniya deyilir. Eritrositlərdən fərqli olaraq trombositlər qan axınında mərkəzi yer tuturlar və damar endotelinə yapışmış vəziyyətdədirlər. Bu vəziyyət kapillyarların normal keçiriciliyinin saxlanmasını təmin edir.

verlqof xesteliyi

Trombositar baryer pozulduqda – yəni trombositopenik vəziyyətdə damar endotelinin keçiriciliyi pozulur – artır və nəticədə eritrositlərin kapillyarlardan çıxması müşahidə olunur ki, buna da diapedez tipli qansızma deyirlər (Məs: jqut simptomu). Trombositlərin hemostazda əsas rolu onun fiziki – kimyəvi xüsusiyyətlərindən asılıdır, yəni adgeziya, aqreqasiya və retraksiya. Trombositopenik qanaxmalar əsasən cavan yaşlarda çox vaxt qadınlarda baş verir. İlkin qanaxmalar 5-6 yaşlarında müşahidə olunur.

verlqof xesteliyi

Klinikası: Xəstəlik tədricən və ya kəskin  hemorraqik sindromla baş verir.

Klinik təzahürlərinə görə trombositopenik purpuranın iki variantı ayırd edilir: “quru”- xəstələrdə yalnız dəri hemorragik sindromu əmlə gəlir; “yaş” qanaxma ilə birlikdə qansızma baş verir. Xəstəliyin gedişatına görə kəskin (6 ay müddətə qədər) və xroniki (6 aydan çox sürərsə) formada olur. Xəstəlik zamanı hemorrahagik sindromu, qan parametrləri təzahürü dərəcəsindən asılı olaraq üç dövrə bölünür: hemorrahagik böhran, klinik remissiya, klinik və hematoloji remissiya.